Galerie

Beautiful stained glasses in some Wrocław church.

Galerie

Parafia św. Augustyna, Wrocław

Galerie

Wrocław, Kościół Rektoralny Pw. Św. Macieja

Galerie

This church will cost you your sanity.

Galerie

 Kirche Bruder Klaus (Schwarzsee/FR)

Galerie

School in Prez-vers-Siviriez